Lena Berg är sociolog och kurator. Hennes kompetens - både forskningsmässigt och praktiskt - innehåller kunskap om ungdomar, genus, sexualitet, relationer och våld.

Lena ger föreläningar, tar skrivuppdrag, skapar och ansvarar för utbildningar samt ger konsultation kring teman som rör ungdomar, genus, sexualitet & våld.

Lenas bas i vardagen är hennes jobb som kurator vid Järva Ungdomsmottagning i Stockholm.


På gång

Ett urval av pågående projekt:

Framställer en skrift om Spiralenheten & prostitutionsenheten - Stockholms stad.

Utvecklar tillsammans med Män för Jämställdhet ett utbildningsmaterial för att starta ett Killforum på nätet.

Arbetar med det nystartade socionomprogrammet vid Uppsala Universitet.